Πειράματα με lasers και οπτικές ίνες

01/01/2019
Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών & Φωτονικής Τεχνολογίας

Στο Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών & Φωτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιών διενεργούνται πειράματα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φως για να μεταφέρει πληροφορία και τι πλεονεκτήματα προσφέρει έναντι των υπολοίπων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.