Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας

Υπεύθυνος/η
ΦΕΚ Ίδρυσης

Το Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας ανήκει στον τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σημάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό (12 καθηγητές και συνεργάτες ερευνητές) συνεργάζεται με πλήθος μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι εργαστηριακές δραστηριότητες ξεκίνησαν την περίοδο της πρώτης ταχείας επέκτασης των οπτικών επικοινωνιών στις αρχές της δεκαετίας του '80. Οι πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας επικεντρώθηκαν στον τομέα των αναλογικών και ψηφιακών οπτικών συστημάτων μετάδοσης. Η έρευνα αναπτύχθηκε, προοδευτικά, σε μερικά από τα πιο προηγμένα πεδία οπτικών επικοινωνιών, όπως οπτικοηλεκτρονική ολοκλήρωση, τεχνικές WDM και OTDM, επικοινωνίες υψηλού ρυθμού bit πολύ μεγάλων αποστάσεων με οπτικά solitons κ.λπ.

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών & Φωτονικής Τεχνολογίας
Στο Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών & Φωτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιών διενεργούνται πειράματα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φως για να μεταφέρει πληροφορία και τι πλεονεκτήματα προσφέρει έναντι των υπολοίπων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών.