ΚόστουμART: Διάσωση και αξιοποίηση του θεατρικού ενδύματος μέσω νέων τεχνολογιών

01/02/2019
Cultech lab logo

Το έργο ΚόστουμART θα δομηθεί σε ένα στιβαρό σύνολο δραστηριοτήτων και ενεργειών μεταξύ των φορέων τα οποία θα προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο σετ εφαρμογών για το  ιστορικό θεατρικό κοστούμι. Συγκεκριμένα :

  • Ενέργειες αποτύπωσης του ιστορικού και αστικού ενδύματος (ψηφιοποιήσεις, καταγραφές, πρακτικές)
  • Ενέργειες δημιουργίας υποδομής (συστήματα αποθετηρίασης, δημιουργίας οντολογιών, λεξικών τεκμηρίωσης σε τρεις γλώσσες, κλπ)
  • Ενέργειες δημιουργίας εφαρμογών
  • Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας με το κοινό (προβολή ενδυμάτων, προσφορά δεδομένων τεκμηρίωσης, εικονική περιήγηση, story telling)
  • Εκπαιδευτικές ενέργειες (εκπαιδευτικές εφαρμογές και προγράμματα για ειδικούς, για μεγάλους, για παιδιά, για σχολεία, κλπ)
  • Λεξικό και ευρετήριο ενδυματολογικής ορολογίας

Το έργο θα δημιουργήσει ανοικτές οντολογίες για το ένδυμα, και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη θεατρική πράξη.

Το ΚόστουμART χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ Κύκλος (Τ1ΕΔΚ-04393).