Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας (cultech)

Υπεύθυνος/η
ΦΕΚ Ίδρυσης

Το εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2016 και σκοπός του είναι η έρευνα και αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών στην ευρύτερη θεματική περιοχή του Πολιτισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Cultech lab logo
Σκοπός του έργου RoGH είναι η δημιουργία πλατφόρμας για την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών εποχών και γεγονότων της Ελληνικής Ιστορίας σε ένα ταξίδι μέσα στον τόπο και στο χρόνο. Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ψηφιοποιημένο περιεχόμενο και πολυμεσικό υλικό (2διάστατο, 3διάστατο,…
Cultech lab logo
Το έργο CARAT φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το πολιτιστικό και ιστορικό περιεχόμενο που βρίσκεται διάχυτο στις «Ονομασίες των Οδών» των μεγάλων και μικρών πόλεων. Αναπτύσσει μία εφαρμογή που θα επιτελεί τα παρακάτω: Θα παρέχει αξιόπιστη ιστορική πληροφορία για την προέλευση της ονομασίας μίας οδού με…
Cultech lab logo
Το έργο ΚόστουμART θα δομηθεί σε ένα στιβαρό σύνολο δραστηριοτήτων και ενεργειών μεταξύ των φορέων τα οποία θα προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο σετ εφαρμογών για το  ιστορικό θεατρικό κοστούμι. Συγκεκριμένα : Ενέργειες αποτύπωσης του ιστορικού και αστικού ενδύματος (ψηφιοποιήσεις, καταγραφές,…