Βαρουτάς Δημήτρης

φωτογραφία προφίλ
Βαρουτάς Δημήτρης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
Β18
Τηλέφωνο
+30 210 7275318
Email
D [dot] Varoutasatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • Πτυχίο Φυσικής, Παν. Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής & Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η), Παν. Αθηνών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2005- Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών 

2007 - 2016. Αναπλ. Αντιπρόεδρος και Τακτικό Μέλος της ΑΔΑΕ (www.adae.gr)

2002-2005: Διδάσκων ΠΔ. 407/80, Τμήμα Ε&Τ Τηλεπικοινωνιών, Παν. Πελοποννήσου

1997-2001: Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας

1993-2005: Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

* Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων και Υπηρεσιών * Οπτικές Επικοινωνίες * Τηλεπικοινωνιακή Πολιτική * Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων * Διαχείριση Πόρων σε Ασύρματα Δίκτυα * Ρυμθιστικό πλαίσιο Τηλ/κών Αγορών

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα