Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική και Σύγχρονη Φυσική

Εξάμηνο:
2ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ12
ECTS:
8
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
6
Ώρες Φροντιστηρίου:
2
Ώρες Εργαστηρίου:
0
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

1. Ηλεκτρικό φορτίο και δυναμικό και ηλεκτρικό πεδίο,
2. χωρητικότητα και διηλεκτρικά
3. Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναμη
4. Κινούμενα φορτία και μαγνητικό πεδίο,
5. Αυτεπαγωγή-αμοιβαία επαγωγή
6. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυκλώματα R-L-C
7. Εξισώσεις Maxwell και βασικά μεγέθη Η/Μ, κυματική εξίσωση, διάνυσμα Poynting
8. φύση και διάδοση του φωτός
9. Γεωμετρική οπτική (κάτοπτρα φακοί), οπτικά όργανα,
10. Συμβολή, περίθλαση και εφαρμογές
11. Ειδική Θεωρία της σχετικότητας
12. Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός και τα Αδρανειακά συστήματα
13. Συστολή Μήκους και διαστολή χρόνου
14. Οι μετασχηματισμοί Lorentz
15. Από τον Newton στον Plank
16. Υλικά κύματα
17. Η εξίσωση Schrödinger
18. H Η δομή της ύλης

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• H.D. Young, Φυσική, Τόμος Β', Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική, Μετάφραση και Επιμέλεια από ομάδα Πανεπιστημιακών, Εκδόσεις Παπαζήση.
• Giancoli, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος 2, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε
• R. Serway, Physics for Scientists and Engineers, Τόμος ΙΙ, Ηλεκτρομαγνητισμός. Απόδοση στα Ελληνικά: Λ. Ρεσβάνης