Βράβευση καθ. Γκιζόπουλου με το 2021 IEEE Transactions on Computers Award for Editorial Service and Excellence

18/01/2022

Βράβευση του καθηγητή Δημήτρη Γκιζόπουλου με το βραβείο "2021 IEEE Transactions on Computers Award for Editorial Service and Excellence"  για τον ρόλο του ως Lead Topical Editor. Το βραβειο αυτό απoνέμεται "for outstanding and exemplary service in ensuring timely and high-quality reviews over the last 12 months".