Βραβείο

2021

12/05/2021
Ο Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος έλαβε το IEEE Guglielmo Marconi Paper Prize Award in Wireless Communications 2021 (https://www.comsoc.org/about/awards/paper-awards/ieee-marconi-prize-paper-award-wireless-communications) για την δημοσίευση: C…
10/05/2021
Ο Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος έλαβε το EURASIP Best Paper Award of JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING 2021 για το άρθρο του: M. Di Renzo, M. Debbah, D.-T. Phan-Huy, A. Zappone, M.-S. Alouini, C. Yuen, V. Sciancalepore, G. C. Alexandropoulos, J. Hoydis, H. Gacanin, J. de…
20/04/2021
The IEEE ICDM Outstanding Service Award is the highest recognition for service achievements in Data Mining, and is given to one individual or one group who has made major service contributions that have promoted Data Mining as a field and ICDM as the world's premier research conference in Data…

2018

31/12/2018
Η IEEE Communication Society (ComSoc) απένειμε στον νεοδιορισθέντα επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Χ. Αλεξανδρόπουλο το βραβείο του Best Young Professional in Industry 2018 (σύνδεσμος λίστας βραβευθέντων, συνέντευξη στα αγγλικά) ως αναγνώριση της εξέχουσας συνεισφοράς του στη βιομηχανία πάνω σε καινοτόμα…
Prof. Mathiopoulos receiving the award
21/01/2018
Κατά την διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου IEEE GLOBECOM 2017, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, ο Kαθ. Παναγιώτης (Τάκης) Μαθιόπουλος του Tμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), τιμήθηκε από την IEEE Communications Society με την…

2017

EURASIP_logo
04/07/2017
Prof. S. Theodoridis, Meritorious Service Award, 2014  Prof. S. Theodoridis, Athanasios Papoulis Award “For Sustained Fundamental Contributions to Research and Education in Signal Processing and Machine Learning”, 2017.

2014

IEEE SP logo
04/07/2014
Ο Καθ. Σέργιος Θεοδωρίδης βραβεύτηκε με το ΙEEE Signal Processing Society's Education Award 2014 (βράβευση το 2015), "for sustained contributions to education in the area of machine learning for signal processing." Δείτε και http://archive.signalprocessingsociety.org/awards-fellows/award-recipient…

2012

Business I.T. Excellence logo
08/07/2012
Prof. P. Georgiadis  “For introducing E-Government in the Greek State”, 2012
Koutsoupias and Papadimitriou photo, from the 20PoA workshop https://20poa.github.io/
04/07/2012
Ο Kαθ. Ηλίας Κουτσουπιάς είναι ο παραλήπτης του βραβείου Gödel Prize 2012. Το Βραβείο Gödel είναι ένα ετήσιο βραβείο για επιστημονικές εργασίες στον τομέα της θεωρητικής πληροφορικής, το οποίο αποδίδει από κοινού το European Association for Theoretical Computer Science (EATCS) με το Association…

2010

AUTH logo
08/07/2010
Prof. G. Kouroupetroglou for his work to support students with disabilities and as the founder of the Accessibility Unit of the National and Kapodistrian University of Athens, 2009.

2006

generic image
04/07/2006
Ο Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού» 2006.

2005

IEEE logo
08/04/2005
ΙΕΕΕ Computer Society Golden Core Award (awarded for long-standing member service to the society): Prof. A. Paschalis, 2005. Prof. D. Gizopoulos, 2001.