Απονομή Distinguished Service Award στον Καθ. Π. Μαθιόπουλο

21/01/2018
Prof. Mathiopoulos receiving the award

Κατά την διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου IEEE GLOBECOM 2017, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, ο Kαθ. Παναγιώτης (Τάκης) Μαθιόπουλος του Tμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), τιμήθηκε από την IEEE Communications Society με την απονομή σ’ αυτόν του βραβείου «2017 Satellite & Space Communications Distinguished Service Award» της Technical Committee for Satellite & Space Communications. Η επιτροπή αξιολόγησης τον επέλεξε, μεταξύ άλλων πέντε (5) προταθέντων από την διεθνή επιστημονική κοινότητα υποψήφιων, για την σημαντική, εξέχουσα, πολυετή και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική και αναπτυξιακή συνεισφορά του στον γενικότερο τομέα των ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις δορυφορικές και διαστημικές επικοινωνίες.

Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα το γεγονός, ότι το συγκεκριμένο βραβείο απονεμήθηκε από την IEEE Communications Society, η οποία θεωρείτε διεθνώς ως ο πιο έγκριτος επιστημονικός φορέας στον τομέα των τηλεπικοινωνίων. Με τη διεθνή αυτή διάκριση αναγνωρίζονται, με τον πλέον έγκριτο τρόπο, οι σημαντικές και μεγάλης απήχησης επιστημονικές επιτεύξεις και η συνεισφορά του Καθηγητή Τάκη Μαθιόπουλου στην επιστήμη των δορυφορικών και διαστημικών επικοινωνιών, την οποία αυτός υπηρετεί από το 1986.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι το ετήσιο αυτό βραβείο, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από το έτος 2002, απονέμεται για πρώτη φορά σε Έλληνα επιστήμονα.