Ομάδα Γραφικών

Υπεύθυνος/η

Η Ομάδα Γραφικών ασχολείται με την διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στη σύνθεση εικόνας καθώς και με έρευνα στην ίδια περιοχή και γενικότερα στην οπτική υπολογιστική. Παραδείγματα προγενέστερων και τρεχουσών ερευνητικών θεμάτων περιλαμβάνουν περιγραφείς σχήματος για την ανάκτηση οπτικών αντικειμένων, βιομετρική αναγνώριση από 3Δ δεδομένα προσώπου,  3Δ ανακατασκευή με αρχαιολογικές εφαρμογές και αλγορίθμους  εύρεσης ογκοστοιχείων.

Thales 3D graphics images
Σκοπός του έργου ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτότυπων εύρωστων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για την ανάκτηση στατικών και χωροχρονικών τριδιάστατων (3Δ) αντικειμένων. Το έργο είχε διάρκεια 45 μήνες (2012-2016) και…