Ομάδα Παράλληλων Επιστημονικών Υπολογισμών (PSCL)

Υπεύθυνος/η

Το Εργαστήριο Παράλληλων Επιστημονικών Υπολογισμών (ΕΠΕΥ) ανήκει στον Τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα πεδία έρευνας του ΕΠΕΥ εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων για επιστημονικά προβλήματα με έμφαση στην χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Ο σκοπός μας είναι η μελέτη των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου με την χρήση της προσομοίωσης. Έτσι αναπτύσσουμε παράλληλους αλγορίθμους και λογισμικό για την πρόβλεψη πολύπλοκων φυσικών φαινομένων (για παράδειγμα καιρού, ωκεανού, αέρια ρύπανσης, τροχιά φωτιάς). Η μελέτη αυτή επεκτείνεται και στις μεθόδους διαχωρισμού του πεδίου (domain decomposition) καθώς και στην ισοκατανομή έργου (load balancing). Ένα άλλο πεδίο ενδιαφέροντος είναι η μελέτη προβλημάτων στην περιοχή των συνδυαστικών επιστημονικών υπολογισμών. Ειδικότερα μελετάμε την αριθμητική επίλυση Λαπλασιανών συστημάτων που προκύπτουν από προβλήματα γραφημάτων (για παράδειγμα ο Βαθμός Ιστοσελίδας (Page Rank)). Το ΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 1995 από τον Καθηγητή Νικόλαο Μισυρλή.

Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Η χρησιμότητα των Επιστημονικών Υπολογισμών στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με την πρόγνωση: του καιρού της αέριας ρύπανσης του Ωκεανού (συμπεριφορά τσουνάμι) της τροχιάς κυκλώνα των σεισμών της συμπεριφοράς χρηματιστηρίου, κ.ά. Ερευνητές: Ομ. Καθ. Ν. Μισυρλής, Επ. Καθ. Φ. Τζαφέρης, ΕΔΙΠ…