Αλγόριθμοι

Alexandropoulos
Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ανακηρύχθηκε πρόσφατα Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) για τα έτη 2022 και 2023 από την IEEE Communications Society (ComSoc). Οι Διακεκριμένοι Ομιλητές της IEEE ComSoc ορίζονται για θητεία δύο ετών, μπορούν να διοριστούν περισσότερες από…
ARCADES project poster
Ερευνητική ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Εμίρη συντόνισε το έργο ARCADES - Algebraic Representations in Computer-Aided Design for complEx Shapes. Το ARCADES στοχεύει στην αξιοποίηση της αιχμής της έρευνας στα μαθηματικά και το σχεδιασμό αλγορίθμων…
GRAPES - Learning, processing and optimising shapes
Μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στο έργο GRAPES το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης H2020-MSCA-ITN-2019 Marie Sklodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (ITN). Το GRAPES θα χρηματοδοτήσει 2 υποψήφιους διδάκτορες που θα…
INSPIRED - υποδομή στον χώρο της Δομικής Βιολογίας
Ερευνητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στην υποδομή INSPIRED που αποτελεί τη μοναδική εθνική υποδομή στον χώρο της Δομικής Βιολογίας, με τον ιστοχώρο bioerga.di.uoa.gr. Η υποδομή INSPIRED προσφέρει υπηρεσίες κυρίως στον χώρο της βιολογίας, της διαγνωστικής και…
Koutsoupias and Papadimitriou photo, from the 20PoA workshop https://20poa.github.io/
Ο Kαθ. Ηλίας Κουτσουπιάς είναι ο παραλήπτης του βραβείου Gödel Prize 2012. Το Βραβείο Gödel είναι ένα ετήσιο βραβείο για επιστημονικές εργασίες στον τομέα της θεωρητικής πληροφορικής, το οποίο αποδίδει από κοινού το European Association for Theoretical Computer Science (EATCS) με το Association…