Ο Καθ. Γ. Αλεξανδρόπουλος ανακηρύχθηκε Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) της IEEE Communications Society (ComSoc) για τα έτη 2022 και 2023

14/06/2022
Alexandropoulos

Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ανακηρύχθηκε πρόσφατα Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) για τα έτη 2022 και 2023 από την IEEE Communications Society (ComSoc). Οι Διακεκριμένοι Ομιλητές της IEEE ComSoc ορίζονται για θητεία δύο ετών, μπορούν να διοριστούν περισσότερες από μία φορές κι είναι εφικτό να συνεχίσουν να υπηρετούν για μία επιπλέον διετή θητεία κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής.

Ο Καθ. Αλεξανδρόπουλος είναι ένας από τους 31 Διακεκριμένους Ομιλητές που επιλέχθηκαν από όλο τον κόσμο για τα έτη 2022 και 2023.

Το Πρόγραμμα Distinguished Lecturer συνδέει έμπειρα μέλη της IEEE ComSoc, τα οποία είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς ειδικοί (experts) στις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, με παραρτήματα της ΙΕΕΕ ComSoc ανά τον κόσμο, ώστε να διαδώσουν τη γνώση, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το όραμά τους για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Distinguished Lecturer, οι ομιλητές απευθύνονται σε τουλάχιστον τρεις ομάδες σε τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες. Για το 2022, η IEEE ComSoc θα προσφέρει το πρόγραμμα των ομιλών, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και διά ζώσης.

Θέματα Ομιλίας Καθ. Γ. Αλεξανδρόπουλου:

  • Reconfigurable intelligent surfaces and smart radio environments
  • Metasurfaces antenna arrays and hybrid analog and digital beamforming
  • Full duplex transceiver architectures and integrated access and backhaul systems
  • Algorithms and protocols for joint communication, localization, and sensing
  • Millimeter wave and THz communications in 5G NR and beyond