Μηχανική Μάθηση

GRAPES - Learning, processing and optimising shapes
Μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στο έργο GRAPES το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης H2020-MSCA-ITN-2019 Marie Sklodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (ITN). Το GRAPES θα χρηματοδοτήσει 2 υποψήφιους διδάκτορες που θα…
FLogA tool for simulation and geo-animation of wildfires
Ο FLogA είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργαλείο προσομοίωσης δασικών πυρκαγιών που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει οποιαδήποτε δασική περιοχή εντός Ευρώπης και να προβλέπει ταυτόχρονα την εξάπλωση πολλαπλών σεναρίων της πυρκαγιάς εμφανίζοντας το πιθανοτικό συνδυαστικό αποτέλεσμα σε μορφή…
Learning and Analysing Massive / Big complex Data
Το LAMBDA στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογιών αιχμής στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής μάθησης. Με βάση τις πρόσφατες αλγοριθμικές ανακαλύψεις, προσαρμόζουμε εξελιγμένες μεθόδους σε στοχευμένες βιομηχανίες, με διττό στόχο: Πρώτον, για να μετατρέψουμε τα εργαλεία αιχμής σε…