Συστήματα Επικοινωνιών

Alexandropoulos
Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ανακηρύχθηκε πρόσφατα Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) για τα έτη 2022 και 2023 από την IEEE Communications Society (ComSoc). Οι Διακεκριμένοι Ομιλητές της IEEE ComSoc ορίζονται για θητεία δύο ετών, μπορούν να διοριστούν περισσότερες από…
GLOBECOM
Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος έλαβε το βραβείο καλύτερης δημοσίευσης στο Selected Areas in Communications Symposium στα πλαίσια του IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) στη Μαδρίτη, Ισπανία, 7-11 Δεκεμβρίου 2021 (https://…
Ο Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος έλαβε το IEEE Guglielmo Marconi Paper Prize Award in Wireless Communications 2021 (https://www.comsoc.org/about/awards/paper-awards/ieee-marconi-prize-paper-award-wireless-communications) για την δημοσίευση: C…
Ο Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος έλαβε το EURASIP Best Paper Award of JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING 2021 για το άρθρο του: M. Di Renzo, M. Debbah, D.-T. Phan-Huy, A. Zappone, M.-S. Alouini, C. Yuen, V. Sciancalepore, G. C. Alexandropoulos, J. Hoydis, H. Gacanin, J. de…
Η IEEE Communication Society (ComSoc) απένειμε στον νεοδιορισθέντα επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Χ. Αλεξανδρόπουλο το βραβείο του Best Young Professional in Industry 2018 (σύνδεσμος λίστας βραβευθέντων, συνέντευξη στα αγγλικά) ως αναγνώριση της εξέχουσας συνεισφοράς του στη βιομηχανία πάνω σε καινοτόμα…
IEEE logo
The Editorial Board of the special issue on “Differential and Noncoherent Wireless Communications” of the IEEE Journal on Selected Areas in Communications, September 2005,  ranked the paper: D. Makrakis, P. T. Mathiopoulos and D. P. Bouras, “Optimal decoding of coded PSK and QA signals in…
Killam logo
Prof. T. Mathiopoulos: “For contributions to the field of Advanced Terrestrial and Satellite Digital Communication Systems,” 1997.