Διάκριση στον Καθ. Π. Μαθιόπουλο από το Killam Institute of Canada