Νευρωνικά Δίκτυα

Alexandropoulos
Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ανακηρύχθηκε πρόσφατα Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) για τα έτη 2022 και 2023 από την IEEE Communications Society (ComSoc). Οι Διακεκριμένοι Ομιλητές της IEEE ComSoc ορίζονται για θητεία δύο ετών, μπορούν να διοριστούν περισσότερες από…
IEEE CIS logo
IEEE Computational Intelligence Society, 2009 - Outstanding Paper Award for the paper: M. Mavroforakis, S. Theodoridis “A geometric approach to support vector machine (SVM) classification, IEEE Trans. on Neural Networks, Vol. 17(3), pp.671-683, 2006.