Εκπαιδευτική Τεχνολογία / Εκπαίδευση από Απόσταση

2020_InSIDE_Erasmusplus
Το έργο InSIDE στοχεύει στην ανάπτυξη προσβάσιμης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για φοιτητές με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία. Στο InSIDE συμμετέχουν 14 Πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο…
SCALE - LCL logo
Ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας εστιάζει στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση Διαδικτυακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων με προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Tο Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον SCALE (Supporting Collaboration and…