Έρευνα σε διαδικτυακά προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης

06/05/2018
SCALE - LCL logo

Ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & της Διδακτικής της Πληροφορικής εστιάζει στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση Διαδικτυακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων με προσαρμοστικά χαρακτηριστικά.

Tο Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον SCALE (Supporting Collaboration and Adaptation in a Learning Environment) υποστηρίζει την εξατομικευμένη μάθηση, τη συνεργατική μάθηση και την αξιολόγηση της μάθησης.

Το LcL (Learner centered Learning) αποτελεί αναβαθμισμένη έκδοση του SCALE και δίνει έμφαση στον σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων και στην παροχή ανατροφοδότησης σε πληροφοριακό και καθοδηγητικό επίπεδο. Υποστηρίζει Ανοιχτό Μοντέλο Μαθητή. Αξιοποιείται για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας στο προπτυχιακό μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών».