Ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Διδακτικής της Πληροφορικής

Υπεύθυνος/η

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί:

  • Διαδικτυακά Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα που υποστηρίζουν πλοήγηση και μελέτη χρηστών, αναστοχαστικό διάλογο, αξιολόγηση και συνεργασία
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό για διδασκαλία Φυσικής και Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Πληροφορικής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Μαθήματα στο διαδίκτυο-Πολυμεσικό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δραστηριότητες για τη διδασκαλία Πληροφορικής βασισμένες σε εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και στο διαδίκτυο
  • Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που υποστηρίζουν μορφολογική, σημασιολογική και γενικής δομής ανάλυση των στερεότυπων της σύγχρονης Ελληνικής γλώσσας
SCALE - LCL logo
Ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & της Διδακτικής της Πληροφορικής εστιάζει στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση Διαδικτυακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων με προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Tο Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον SCALE (Supporting…