Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολογιών Υπηρεσιών και Εφαρμογών

Spotlight ITN network
Caching Δημοφιλούς Περιεχομένου στο Δίκτυο. Όλοι μας ζητούμε το ίδιο περιεχόμενο (πχ βίντεο) πολλές φορές (δημοφιλές) Προληπτική αποθήκευση στα άκρα του δικτύου (Σταθμοί βάσης/κινητά) Μειώνει το φόρτο στο δίκτυο και την καθυστέρηση Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα εμπειρίας (QoE)…
IDIRA project
Διαλειτουργικότητα δεδομένων και διαδικασιών σε πολυεθνικές δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών μεγάλης κλίμακας. Το έργο IDIRA ανέπτυξε ένα σύνολο εργαλείων, διεπαφών και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να διαμορφώνονται, να αναπτύσσονται και να λειτουργούν με ευέλικτο τρόπο, παρέχοντας…