Γραφικά Η/Υ

ARCADES project poster
Ερευνητική ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Εμίρη συντόνισε το έργο ARCADES - Algebraic Representations in Computer-Aided Design for complEx Shapes. Το ARCADES στοχεύει στην αξιοποίηση της αιχμής της έρευνας στα μαθηματικά και το σχεδιασμό αλγορίθμων…
GRAPES - Learning, processing and optimising shapes
Μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στο έργο GRAPES το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης H2020-MSCA-ITN-2019 Marie Sklodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks (ITN). Το GRAPES θα χρηματοδοτήσει 2 υποψήφιους διδάκτορες που θα…
Thales 3D graphics images
Σκοπός του έργου ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτότυπων εύρωστων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για την ανάκτηση στατικών και χωροχρονικών τριδιάστατων (3Δ) αντικειμένων. Το έργο είχε διάρκεια 45 μήνες (2012-2016) και…