Διακρίσεις του τμήματος από το Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) Fellowships

22/11/2013
IEEE logo

Διακρίσεις σε 4 καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ που αναγορεύθηκαν Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) Fellows:

  1. Καθ. Δ. Γκιζόπουλος “for contributions to microprocessor architectures self-testing and on-line error detection”, 2013.
  2. Καθ. Γ. Ιωαννίδης: “for contributions to database systems including query optimization and data management”, 2010.
  3. Καθ. Σ. Θεοδωρίδης: “for contributions to the design of adaptive signal processing systems”, 2008.
  4. Καθ. Ι. Σταυρακάκης: “for contributions to network traffic analysis and resource allocation methodologies”, 2007.

Μόνο το 0.1% των μελών διακρίνονται κάθε χρόνο.