Κnowledge Discovery in Databases Group (KDD)

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του KDD Lab αφορούν την εξόρυξη δεδομένων, την ανάκτηση πληροφοριών, την εξόρυξη κειμένων, τα κοινωνικά δίκτυα, τα συστήματα συστάσεων, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και την ανακάλυψη γνώσεων γενικά.

The IEEE ICDM Outstanding Service Award is the highest recognition for service achievements in Data Mining, and is given to one individual or one group who has made major service contributions that have promoted Data Mining as a field and ICDM as the world's premier research conference in Data…
Learning and Analysing Massive / Big complex Data
Το LAMBDA στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογιών αιχμής στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής μάθησης. Με βάση τις πρόσφατες αλγοριθμικές ανακαλύψεις, προσαρμόζουμε εξελιγμένες μεθόδους σε στοχευμένες βιομηχανίες, με διττό στόχο: Πρώτον, για να μετατρέψουμε τα εργαλεία αιχμής σε…
Yahoo FREP logo
Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουνόπουλος έλαβε το Yahoo Faculty Research And Engagement Program 2015 Award. https://labs.yahoo.com/news/faculty-research-and-engagement-program-2015-recipients-selected