Κnowledge Discovery in Databases Group (KDD)

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του KDD Lab αφορούν την εξόρυξη δεδομένων, την ανάκτηση πληροφοριών, την εξόρυξη κειμένων, τα κοινωνικά δίκτυα, τα συστήματα συστάσεων, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και την ανακάλυψη γνώσεων γενικά.

Learning and Analysing Massive / Big complex Data
Το LAMBDA στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογιών αιχμής στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής μάθησης. Με βάση τις πρόσφατες αλγοριθμικές ανακαλύψεις, προσαρμόζουμε εξελιγμένες μεθόδους σε στοχευμένες βιομηχανίες, με διττό στόχο: Πρώτον, για να μετατρέψουμε τα εργαλεία αιχμής σε…
Yahoo FREP logo
Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουνόπουλος έλαβε το Yahoo Faculty Research And Engagement Program 2015 Award. https://labs.yahoo.com/news/faculty-research-and-engagement-program-2015-recipients-selected