Η Αν. Καθ. Ρουσσοπούλου στο NSF Sensational 60 Fellows

08/06/2010
NSF 60 logo

Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (National Science Foundation - NSF), για να γιορτάσει την 60ή επέτειο του προγράμματος NSF Graduate Research Fellowship, παρουσίασε τα επιτεύγματα 60 υποτρόφων NSF που επιλέχθηκαν από πάνω από 45.000 υποτροφίες που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας των 60 χρόνων. Συγκεκριμένα, το "Sensational 60" αφορά στις 60 ανακαλύψεις ή προόδους που η NSF πιστεύει ότι είχαν μεγάλο αντίκτυπο ή επιρροή στη ζωή όλων των Αμερικανών.

Μεταξύ των "Sensational 60" υποτρόφων ήταν και η Αν. Καθ. Μέμα Ρουσσοπούλου.