Καράλη Ιζαμπώ

φωτογραφία προφίλ
Καράλη Ιζαμπώ
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουροι Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Β4
Τηλέφωνο
+30 210 7275232
Email
izamboatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1995: Διδακτορικό Δίπλωμα (Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • 1988: Msc in Computer Science (University College, University of London)
  • 1986: Πτυχίο Μαθηματικών (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Νοεμ. 2007 - Σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σεπτ. 1999 - Νοεμ. 2007: Λέκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιαν. 1989 - Σεπτ. 1999: Συνεργαζόμενη με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων ESPRIT

Μάι. 1996 - Ιούν. 1998: Εξωτερική συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ με σχέση μερικής απασχόλησης

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάκτηση και Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Στοιχειοποίηση/ Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων
  • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Αντικειμενοστραφής Αναπαράσταση Γνώσης
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα