Γκιζόπουλος Δημήτριος

Γκιζόπουλος Δημήτριος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A32
Τηλέφωνο
+30 210 7275145
Email
qtvmbc@qv.hbn.terg.aou.id@pozigd