Γκιζόπουλος Δημήτριος

Γκιζόπουλος Δημήτριος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A32
Τηλέφωνο
+30 210 7275145
Email
dgizopatdi [dot] uoa [dot] gr