Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
Κ30
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
B Βασικό
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
Υ Υποχρεωτικό
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Γενικές αρχές διοχέτευσης, υλοποίηση διοχέτευσης στον επεξεργαστή MIPS, σχεδίαση διαδρομής δεδομένων με διοχέτευση, σχεδίαση μονάδας ελέγχου διοχέτευσης, κίνδυνοι δεδομένων, προώθηση, καθυστερήσεις, κίνδυνοι ελέγχου/διακλάδωσης, στατική πρόβλεψη διακλάδωσης, μείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων, δυναμική πρόβλεψη διακλάδωσης, καθυστερημένη διακλάδωση, εξαιρέσεις και χειρισμός εξαιρέσεων στην διοχέτευση, βασικές έννοιες προηγμένης διοχέτευσης, παραλληλία επιπέδου εντολής, στατική και δυναμική πολλαπλή εκκίνηση, η έννοια της εικασίας, αξιοποίηση της ιεραρχίας της μνήμης, τα βασικά των κρυφών μνημών, μέτρηση και βελτίωση της απόδοσης της κρυφής μνήμης, εικονική μνήμη, ένα κοινό πλαίσιο για ιεραρχίες μνήμης, αποθήκευση στο δίσκο και φερεγγυότητα, δίαυλοι και άλλες συνδέσεις μεταξύ επεξεργαστών, μνήμης και συσκευών εισόδου/εξόδου, διασύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου με τον επεξεργαστή, τη μνήμη και το λειτουργικό σύστημα, σχεδίαση συστήματος εισόδου/εξόδου.