Ρούσσου Μαρία

Ρούσσου Μαρία
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Βαθμίδα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Α51
Τηλέφωνο
+30 210 7275225
Email
zebhffbh@qv.hbn.terg.aou.id@uossuorm
Σπουδές

PhD in Computer Science, University of London (UCL) [Επιβλέπων: Prof. M. Slater], 2002-2006

MSc in Electrical Engineering Computer Science, University of Illinois at Chicago [Επιβλέπων: Prof. T. DeFanti] 1994-1997

MFA in Fine Arts (Electronic Visualization), University of Illinois at Chicago [Επιβλέπων: Prof. D. Sandin], 1993-1997

Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987–1992

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2003–2016: Συνιδρύτρια – Διευθύνουσα, makebelieve design & consulting

1998-2003: Υπεύθυνη Τμήματος Εικονικής Πραγματικότητας, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

1997–1998: Ειδικός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Νέων Μέσων, Walker Art Center, Minneapolis MN, USA

1994–1997: Ερευνήτρια, Electronic Visualization Laboratory, Chicago IL, USA

1990–1993: Εκδόσεις Σαμούχος ΕΠΕ | Εκδόσεις Κλειδάριθμος | Κέντρο Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Human-Computer Interaction

Virtual Reality

Technology Enhanced Learning

Cultural Technology

Games

Information Visualization, Data Visualization