Ρούσσου Μαρία

Ρούσσου Μαρία
Ρούσσου Μαρία
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Α51
Τηλέφωνο
+30 210 7275225
Email
mroussouatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές

PhD in Computer Science, University of London (UCL) [Επιβλέπων: Prof. Mel Slater], 2002-2006.

MSc in Electrical Engineering Computer Science, University of Illinois at Chicago [Επιβλέπων: Prof. Thomas DeFanti], 1994-1997.

MFA in Fine Arts (Electronic Visualization), University of Illinois at Chicago [Επιβλέπων: Prof. Daniel Sandin], 1993-1997.

Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987–1992.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

05.2023–σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

01.2020–05.2023: Επίκουρη Καθηγήτρια μόνιμη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2016–2019: Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2003–2016: Συνιδρύτρια – Διευθύνουσα, makebelieve design & consulting

1998-2003: Υπεύθυνη Τμήματος Εικονικής Πραγματικότητας, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

1997–1998: Ειδικός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Νέων Μέσων, Walker Art Center, Minneapolis MN, USA

1994–1997: Ερευνήτρια, Electronic Visualization Laboratory, Chicago IL, USA

1990–1993: Εκδόσεις Σαμούχος ΕΠΕ | Εκδόσεις Κλειδάριθμος | Κέντρο Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Human-Computer Interaction

Virtual Reality

Technology Enhanced Learning

Cultural Technology

Games

Information Visualization, Data Visualization