Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Εξάμηνο:
4ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ29
ECTS:
7
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα "Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" είναι το πρώτο από τα δύο βασικά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλ., του "λογικού" και του "σημασιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης. (Το δεύτερο είναι το μάθημα "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", στο 5ο εξάμηνο, το οποίο καλύπτει θέματα που αφορούν στα χαμηλότερα στρώματα, δηλ., το "φυσικό'' επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.).
Συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει τα εξής: μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασμός σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, μελέτη σχεσιακών σχημάτων με επίκεντρο τις συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, η γλώσσα SQL, η γλώσσα QBE, φόρμες επικοινωνίας, κατάλογοι συστήματος, όψεις, περιορισμοί, ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (python, και ίσως PHP, JDBC), βάσεις και διαδίκτυο. Εκτός από την κάλυψη της ύλης, το μάθημα περιλαμβάνει εργασία με 3 υποχρεωτικές ασκήσεις και ένα τελικό διαγώνισμα, το σύνολο των οποίων θα αποφασίσουν τον τελικό βαθμό.

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος)
Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων (7η έκδοση). ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Επικουρικό σύγγραμμα (Εύδοξος)
Ullman, J. D., & Widom, J. (2008). Βασικές αρχές για τα συστήματα βάσεων δεδομένων (2η). ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.