Γόγουλου Αγορίτσα

Γόγουλου Αγορίτσα
Ιδιότητα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A54
Τηλέφωνο
+30 210 7275344
Email
etbt@qv.hbn.terg.aou.id@gogr