Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΥΣ21
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, εκτός από δεξιότητες στον μαθησιακό σχεδιασμό, είναι σημαντικό να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες της σχολικής τάξης και της σχολικής κοινότητας γενικότερα και να αναπτύξει δεξιότητες στην υλοποίηση διδασκαλίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται σχετικά θέματα όπως: Οι εκπαιδευτικοί και το έργο τους, Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης, Η σχολική τάξη ως κοινότητα ενδιαφέροντος, Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, Οργάνωση - Σχεδιασμός της διδασκαλίας, Διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη, Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, Πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής μικροδιδασκαλίας, Υλοποίηση μικροδιδασκαλίας Παρατήρηση, ανάλυση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα:

Καψάλης, Γ. Αχ. & Βρεττός, Γ. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα: Ατραπός.

Φλουρής Γ. (2000). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.