Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Εξάμηνο:
1ο
Τύπος Μαθήματος:
Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΓΠ07
ECTS:
2
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα έχει σαν κύριο στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και θεματικές ενότητες της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών όπως Μοντέλο Turing και Μοντέλο von Neumann, Αποθήκευση και Διαχείριση Δεδομένων, Θεωρία και Μοντέλα Υπολογισμού, Λειτουργικά Συστήματα, Δικτύωση και Διαδίκτυο, Τεχνολογία Λογισμικού και Ασφάλεια.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα (Εύδοξος):
4. «Η επιστήμη των υπολογιστών – Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση» (J. Glenn Brookshear, 10η Αμερικανική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος)
5. «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» (Behrouz A. Forouzan, 3η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος)


Επιπλέον βιβλιογραφία
Σημειώσεις μαθήματος στο e-class