Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εξάμηνο:
6ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
Κ19ε
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
-
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
3
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
B Βασικό
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το περιεχόμενο του Εργαστήριου Ηλεκτρονικής περιλαμβάνει τα εξής:

(α) Μελέτη επαφής pn, προσομοίωση με spice, DC και AC ανάλυση, ορθή και ανάστροφη πόλωση, απλή ανόρθωση,

(β) κυκλώματα διόδων, διπλή ανόρθωση με μεσαία λήψη, διπλή ανόρθωση με συνδεσμολογία γέφυρας, προσομοίωση με spice,

(γ) δίοδος Zener, ορθή και ανάστροφη πόλωση διόδου Zener, χάραξη χαρακτηριστικής, κυκλώματα ψαλιδισμού, προσομοίωση με spice,

(δ) σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener, σχεδίαση τροφοδοτικού με δίοδο Zener, προσομοίωση με το spice,

(ε) Πόλωση του τρανζίστορ, συνδεσμολογία κοινού εκπομπού, υπολογισμοί σημείου ηρεμίας, συνδεσμολογία ενισχυτή κοινού εκπομπού χαμηλών συχνοτήτων, μελέτη απολαβής και εσωτερικών αντιστάσεων, προσομοίωση με το spice

(στ) ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων με MOSFET, προσομοίωση με το spice,

(ζ) Απλός αναστροφέας με pMOS και nMOS τρανζίστορ, buffer, DC απόκριση, προσομοίωση με το spice.

Βιβλιογραφία

1. Γιάννης Τσιβίδης, "Εισαγωγικό Εργαστήριο Κυκλωμάτων & Ηλεκτρονικής", εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2018, ISBN:978-960-491-121-9 (Εύδοξος: 77117449).
2. Make Electronics – Learning by Discovery, Charles Platt, Maker Media, Inc, 2009
3. The Art of Electronics, Horowitz & Hill, Cambridge University Press; 2nd ed., 1989
4. http://www.allaboutcircuits.com


•Διαφάνειες Διαλέξεων Φροντιστηρίου και Φύλλα Εργασίας, http://users.uoa.gr/~matakias/Links.html