Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
Α, Β
Κωδικός:
ΥΣ22
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
(E) Επιλογής
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
(E) Επιλογής
Λογισμικό (Ε3):
(E) Επιλογής
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
(E) Επιλογής
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
(E) Επιλογής
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
(E) Επιλογής
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Διαστάσεις διαφοροποίησης χρηστών. Ανάλυση αναγκών ατόμων με αισθητηριακή (όραση, ακοή, αφή), κινητική (μετακίνηση, δεξιότητα, τέντωμα/φτάσιμο) και γνωσιακή (νοητικές λειτουργίες-επικοινωνία) αναπηρία. Μοντελοποίηση και μετρικές αναπηριών βασισμένα στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αρχές καθολικής σχεδίασης. Ο νόμος 80/20 (αρχή Pareto). Τεχνικές, συσκευές και λογισμικό προσβάσιμης αλληλεπίδρασης – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για μαθητές με αναπηρία. Oι νόμοι Fitts και Hick. Εφαρμογή της σχεδίασης για όλους για προσβασιμότητα πολυμεσικού περιεχομένου. Κύκλος ζωής προσβάσιμων συστημάτων πληροφορικής βασισμένων σε συστατικά (component-based). Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση. Διεθνείς τυποποιήσεις και πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας. Η πρωτοβουλία για προσβασιμότητα (WAI) της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C). Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού. Νομικές υποχρεώσεις για προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο. Ανάπτυξη προσβάσιμων ιστοθέσεων. Εργαλεία αποτίμησης και αξιολόγησης προσβασιμότητας ιστοθέσεων.