Μικροοικονομική Ανάλυση

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ24
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει το βασικό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της μικροοικονομικής και καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Η Αγορά και ισορροπία, Θεωρία Ζήτησης, Θεωρία της επιχείρησης, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακή Συμπεριφορά, Ολιγοπώλιο, Τεχνολογία Πληροφοριών, Εξωτερικότητες.

 

Βιβλιογραφία
  • Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R. ISBN: 978-960-218-936-8
  • Μικροοικονομική, Acemoglu Daron, Laibson David, List John ISBN: 978-960-586-040-0