Μικροοικονομική Ανάλυση

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
Α, Β
Κωδικός:
ΕΠ24
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
(E) Επιλογής
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
(E) Επιλογής
Λογισμικό (Ε3):
(E) Επιλογής
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
(E) Επιλογής
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
(E) Επιλογής
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
(E) Επιλογής
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει το βασικό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της μικροοικονομικής και καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Η Αγορά και ισορροπία, Θεωρία Ζήτησης, Θεωρία της επιχείρησης, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακή Συμπεριφορά, Ολιγοπώλιο, Τεχνολογία Πληροφοριών, Εξωτερικότητες.

 

Βιβλιογραφία
  • Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R. ISBN: 978-960-218-936-8
  • Μικροοικονομική, Acemoglu Daron, Laibson David, List John ISBN: 978-960-586-040-0