Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Εξάμηνο:
7ο, 8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΥΣ16
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3-4
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
-
Λογισμικό (Ε3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος