Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών του Τμήματός μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ – Περίοδος Ιανουαρίου 2021 – και διαδικασία έναρξης

12/03/2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 9/2/2021, και με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 11/3/2021, ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για την τρέχουσα φάση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ, στην οποία στο Τμήμα μας αναλογούν πενήντα οκτώ (58) θέσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλαγές σε σχέση με τα προσωρινά αποτελέσματα της 9/2/2021 και όλοι οι αιτούντες φοιτητές θα χρηματοδοτηθούν. Επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας δικαιούχων.

Για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Να αποστείλουν το συντομότερο και όχι αργότερα από την Τρίτη 16/3/2021 στο praktikiatdi [dot] uoa [dot] gr τα εξής στοιχεία.
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΦΜ ΑΜΚΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
               
   
 2. Να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής του ΕΚΠΑ τα έγγραφα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://grapas.uoa.gr/index.php?id=16663 τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής. Δείτε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης που υπάρχουν κάτω από τη λίστα των εγγράφων στην παραπάνω ιστοσελίδα.
   
 3. Προσοχή στις ακόλουθες αλλαγές σχετικά με τα έγγραφα:
  1. Στο πρώτο έγγραφο, ως τετραμερές ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο σε αυτή την ανακοίνωση (Ε-ΔΠ-06-Ε38.V4. ΝΕΟ Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής_Πληροφορική.doc – ότι είναι με κίτρινο στο συμφωνητικό μένει κενό)
  2. Επιπλέον των πέντε δικαιολογητικών, απαιτούνται και τα δύο συνημμένα σε αυτή την ανακοίνωση για την τελεργασία (ΝΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ.docx και ΝΕΑ Υπ. δήλωση φοιτητή ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ.docx)
    
 4. Όπου απαιτείται η υπογραφή του Επιστ. Υπευθύνου (στο τετραμερές συμφωνητικό και στη βεβαίωση τηλεργασίας), οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κ. Πασσά (2107275651 – passasatdi [dot] uoa [dot] gr) για να κανονίζουν ραντεβού, ιδανικά την ίδια ημέρα που θα προσκομίσουν τα έγγραφα στο Γραφείο Πρακτικής του ΕΚΠΑ, ώστε να μετακινήσουν μία μόνο φορά.
   
 5. Το Γραφείο Πρακτικής του ΕΚΠΑ βρίσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη (https://grapas.uoa.gr/epikoinonia/) ενώ υπεύθυνη για το Τμήμα μας είναι η κ. Παρασκευοπούλου (https://grapas.uoa.gr/stelechosi_grafeioy/), στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές για απορίες ως προς τα έγγραφα και ραντεβού για την κατάθεση των εγγράφων.