Εκπαιδευτική Διαδικασία του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

27/02/2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην από 18-2-2022 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, αποφάσισε ότι η εκπαιδευτική λειτουργία του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ακολουθεί την αντίστοιχη διαδικασία του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.