ΔΠΜΣ Data Science and Information Technologies- Παράταση προθεσμίας αιτήσεων