ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Παράταση προθεσμίας αιτήσεων

30/05/2022

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2022 έως 06/06/2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: έως 30/06/2022

Έναρξη Μαθημάτων: 03/10/2022

 

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php