ΠΜΣ ΤΠΕ - M147.IC1E Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές - εκδήλωση ενδιαφέροντος

30/09/2022

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα M147.IC1E "Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές" κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 να εγγραφούν σε αυτό στην η-Τάξη https://eclass.uoa.gr/courses/DI480/ (Ομάδες χρηστών > * Ακ. έτος 2022-2023 > Φοιτητές/τριες Ακ. έτους 2022-2023) έως την Τετάρτη 5/10/2022.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση την Πέμπτη 6/10/2022 σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Ευχαριστώ,
Μαρία Ρούσσου