Νέο μάθημα στην κβαντική υπολογιστική, κβαντική κρυπτογραφία και κβαντική μηχανική μάθηση.

03/10/2022

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπαίνει δυναμικά στο χώρο των κβαντικών τεχνολογιών σε ερευνητικό, αναπτυξιακό αλλά και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Μετά την πειραματική ανάπτυξη στο τμήμα του πρώτου δικτύου κβαντικής διανομής κρυπτογραφικού κλειδιού και την συμμετοχή του σε μεγάλες χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες της ΕΕ, γίνεται επιτακτική η ανάγκη της μεταφοράς της σχετικής γνώσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος.

Εισάγεται λοιπόν το μάθημα «Ειδικά θέματα Κβαντικής πληροφορίας και υπολογιστικής» που θα προσφέρεται σε προπτυχιακό (ΕΠ 22δ) και μεταπτυχιακό επίπεδο (344.ΕΝ123Ε, 344.CS 123Ε, 344.IC1Ε)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη «κβαντική»  ορολογία, τη δομή και λειτουργία των κβαντικών κυκλωμάτων,  γλώσσες κβαντικής υπολογιστικής (quantum computing) αλλά και να τους ενημερώσει για τις πιο σύγχρονες τάσεις στο χώρο, όπως την κβαντική κρυπτογραφία και κβαντική δικτύωση (quantum internet)  και την κβαντική μηχανική μάθηση (quantum machine learning). Πρόκειται για περιοχές με τεράστια δυναμική στις οποίες επενδύουν κολοσσοί του χώρου της πληροφορικής (Google, Microsoft) ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται πολύ μεγάλα έργα έρευνας αλλά και ανάπτυξης σχετικών υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υπόβαθρο που θα χτίσουν οι φοιτητές μέσω μελέτης και υπολογιστικών εργασιών θα είναι αρκετό για να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να  διερευνήσουν καινούργιες ερευνητικές κατευθύνσεις.