Θέση πρακτικής άσκησης 6G Junior Researcher - Lenovo