ΔΠΜΣ «Data Science and Information Technologies» - Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25