Προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος («Πληροφορικής», «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»)

01/06/2020

Η Συνέλευση του Τμήματος, σε συνέχεια αιτήματος μεταπτυχιακών φοιτητών, και λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις οικονομικές επιπτώσεις από την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας COVID-19, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των 3 ΠΜΣ του Τμήματος μπορούν να έχουν μείωση κατά 50% των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο εαρινό εξάμηνο 2019-20 (δηλαδή στο ποσό 700 ευρώ) με τη μορφή Ανταποδοτικών Υποτροφιών 40 ωρών που θα προσφερθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Όσοι θα ανακηρυχθούν πτυχιούχοι τον Ιούνιο 2020 θα έχουν την έκπτωση αλλά χωρίς τη μορφή Ανταποδοτικής Υποτροφίας.

Πληροφορίες για τις κατηγορίες Ανταποδοτικών Υποτροφιών (υπό μορφή απαλλαγής καταβολή τελών φοίτησης) και τη σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δίδονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΠΜΣ:

https://www.di.uoa.gr/cs/fees

https://www.di.uoa.gr/eng/fees

https://www.di.uoa.gr/ict/fees