Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά

24/06/2020

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Σάββατο 6 Ιουνίου έως Κυριακή 05 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων, κάποιοι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική εξ’αποστάσεως συνέντευξη.