Ημέρα Ανοικτών Πυλών του Ε.Κ.Π.Α. 2020

Research demos for NKUA Open Day 2020
Eπιδείξεις ερευνητικών έργων του Τμήματος στις Ανοικτές Πύλες ΕΚΠΑ, 06.03.2020.

Την Παρασκευή 06.03.2020 πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις ερευνητικών έργων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεποικοινωνιών, τόσο στην κοινότητα του Τμήματος όσο και σε επισκέπτες και επισκέπτριες από σχολεία. Οι επιδείξεις έλαβαν χώρα στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου, στο εργαστήριο PC Lab #2 / Υ13-Υ14 και στο υπό διαμόρφωση Μουσείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Δείτε Ημέρα Ανοικτών Πυλών 2020.

Οι παρουσιάσεις των έργων έγιναν στα πλαίσια της ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ για μαθητές/τριες Α' και Β' Λυκείου, τους οποίους υποδέχτηκε την ίδια ημέρα το Τμήμα μας. Οι περίπου 200 μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους ξεναγήθηκαν σε ομάδες στους χώρους του Τμήματος και παρακολούθησαν παρουσίαση για το Τμήμα στο Αμφιθέατρο.