Μεράκος Λάζαρος

φωτογραφία προφίλ
Μεράκος Λάζαρος
Ιδιότητα
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
B15
Τηλέφωνο
+30 210 7275323
Email
merakosatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1978: Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • 1981: ΜSc, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, State University of New York at Buffalo
  • 1984: PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, State University of New York at Buffalo
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2000-σήμερα: Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet

1997-σήμερα: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1994-σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1992-1994: Διευθυντής του Κέντρου ΕΕΨΣ, Northeastern University, Boston, Massachusetts, ΗΠΑ

1990-1992: Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επικοινωνίες και την Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων (ΕΕΨΣ), Northeastern University, Boston, Massachusetts, ΗΠΑ

1989-1994: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Northeastern University, Boston, Massachusetts, ΗΠΑ

1990, 1991: Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της ΙΒΜ, T. J. Watson Research Center, IBM Corporation, New York, ΗΠΑ

1986-1989: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Northeastern University, Boston, Massachusetts, ΗΠΑ

1983-1986: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Επιστήμης Υπολογιστών, University of Connecticut, Storrs, Connecticut, ΗΠΑ

1982-1983: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, ΗΠΑ

1979-1982: Ερευνητής και Διδάσκων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, State University of New York at Buffalo, Buffalo, New York, ΗΠΑ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Δίκτυα Κινητών/Ασύρματων Επικοινωνιών
  • Σχεδιασμός και Ανάλυση Δικτυακών Πρωτοκόλλων
  • Ποιότητα Υπηρεσίας σε Δίκτυα IP
  • Δικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα