Δίκτυα Επικοινωνιών II

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
Κ33
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
Υ Υποχρεωτικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη κάλυψη, σε προπτυχιακό επίπεδο, των εξής θεματικών ενοτήτων:
• Καθυστέρηση Αναμονής σε Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων
• Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο Διαδίκτυο, κινητά δίκτυα νέας γενιάς)
• Δικτύωση και Εφαρμογές Πολυμέσων
• Ασφάλεια Δικτύων

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος)
• Computer Networking, J. Kurose και Κ. Ross, Pearson/Addison-Wesley, Ελληνική μετάφραση 7ης έκδοσης, Εκδόσεις Γκιούρδας Επικουρική βιβλιογραφία
• Δίκτυα Υπολογιστών, A.Tanenbaum and D.Wetherall, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
• Δίκτυα Υπολογιστών, L.Peterson and B.Davie, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.